Przepisy ruchu drogowego dla dzieci

Wyświetlono posty wyszukane dla hasła: Przepisy ruchu drogowego dla dzieci

Temat: Jazda samochodem
Jazda samochodem
Wstyd się przyznać ale nie bardzo pamiętam pewną sprawę z przepisów ruchu
drogowego. Czy dzieci należy przewozić tylko w foteliku czy można równiez
przewozić w nosidle (takim "wkładzie" do wózka)? Jeżeli tak to do jakiego
okresu dziecko może w nim jechać i czy jest na to podstawa prawna? Z góry
dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam. anuska76 Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Milicjant KRYS-KISIAŁA w Gamie 2004
c.d.
- 1994-1995 r. – współautor, pierwszego w Polsce kompleksowego programu
komputerowego do nauczania przepisów ruchu drogowego dla dzieci pt. „Vademecum
rowerzysty i motorowerzysty” - zgodnego z programem MEN;
- 1994-2000 r. – autor lub współautor szeregu publikacji zwartych („Bezpieczny
Obywatel - Bezpieczne Państwo” – Lublin 1998, „Zapobieganie przestępczości w
społeczeństwie lokalnym” – Kraków 1999) oraz szeregu artykułów o tematyce
profilaktycznej w prasie ogólnokrajowej („Prawo i życie”, „BCC”, „Gazeta
Policyjna”) oraz prasie lokalnej („Słowo Ludu”, „Echo Dnia”, Gazeta
Wyborcza”, „Kolporter”, ”Gospodarka Świętokrzyska” itd.);
- 1998-2000 r. – inicjator i współautor nowoczesnego programu prewencyjnego
pt. „Elektroniczna Encyklopedia Bezpieczeństwa”;
- 10-12-1998 r. – inicjator i prowadzący w COMS warsztaty „Marketing
Bezpieczeństwa” dla pracowników dydaktycznych Zakładu Prewencji i Zakładu
Psychologii CSP, WSPol w Szczytnie i SP w Słupsku zmierzających m.in. do
opracowania „Systemowej Koncepcji Bezpieczeństwa Dzielnicy”,
- 1998 r. – współuczestniczenie w opracowaniu (w czasie warsztatów na terenie
COMS w Legionowie zorganizowanych przez dyr. Biura Kadr i Szkolenia) zasad
konkursowego postępowania kwalifikacyjnego do przyjmowania kandydatów do służby
w Policji,
- 08/09-1998 r. – autor i inicjator opracowania Ankiety dot. przeprowadzenia
kompleksowych badań na populacji 8916 losowo wybranych osób na terenie
województwa dot. poczucia bezpieczeństwa oraz stanu bezpieczeństwa w rejonie
swojego zamieszkania i poza nim, sposobu załatwiania spraw przez policję,
kompetencji policjantów, udzielenia pomocy policji w zatrzymaniu sprawców,
skuteczności i efektywności pracy policji w przypadku zaistnienia przestępstwa,
znajomości „swojego” dzielnicowego itd.,
- 1999-2000 r. – nadzorujący przebieg prac i współautor kompleksowego programu
profilaktycznego „Bezpieczne Świętokrzyskie” oraz organizator i odpowiedzialny
za przebieg I Konferencji „Bezpieczne Świętokrzyskie”;
- 1999-2000 r. – współautor (wspólnie z kolegami z COMS) ogólnokrajowego
specjalistycznego programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki dla
dzielnicowych. W czasie pracy wykorzystano materiały powstałe w czasie
warsztatów, jakie pro-wadziłem w COMS w grudniu 1998 roku. I w tym przypadku
brak zwykłego słowa dziękuję.
- kwiecień 2000 r. – po zaistnieniu warunków, szybkie powstanie (we własnym
zakresie), profesjonalnej, wydziałowej strony internetowej i nadzór nad jej
systematyczną aktualizacją,
- 1993-2001 r. – autor wielu materiałów szkoleniowych dla służb prewencyjnych i
z zakresu prewencji kryminalnej wykorzystywanych w szkołach resortowych – bez
żadnego podziękowania i gratyfikacji za ich opracowanie, a wykorzystywanych do
dzisiaj,
- 1993-2001 r. – autor, współautor i inicjator szeregu audycji radiowych i
telewizyjnych o tematyce prewencyjnej w lokalnych mediach, uczestnik ogólno-
polskich programów telewizyjnych oraz wielu, wielu różnych innych przedsięwzięć;

Odznaczenia: BRAK

Nagrody:

- 06/2000 r. – nagroda rzeczowa wartości 500 zł, za 20 lecie w służbie,
- 12/1999 r. – honorowa nagroda Rady Nadzorczej i Zarządu „KONSALNET” za
znaczący wkład w upowszechnianie postaw sprzyjających bezpiecznemu życiu i
niekonwencjonalne dokonania w zakresie zapobiegania przestępczości,(w br.
laureatem został Gen. Rapacki). W latach poprzednich minister Barbara Labuda,
Michał Fajbusiewicz itd.), Więcej informacji na stronie internetowej:

www.konsalnet.com.pl/k_aktual_12.htm
- 12/1999 r. – nagroda pieniężna Komendanta Głównego Policji za całokształt
pracy,
- 11/1999 r. – podziękowanie Vice Marszałka woj. mazowieckiego za
przeprowadzenie dwu dniowych warsztatów dla pracowników administracji terenowej
i policjantów,
- 10-1996 r. – indywidualna nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych (Zbigniewa
Siemiątkowskiego) za stworzenie i opracowanie wraz z dr. Tomkiem Jezierskim
oraz bezpłatne przekazanie do szkół, pierwszego w Polsce multimedialnego,
komputerowego programu edukacyjnego dla klas IV-VIII „Vademecum rowerzysty i
motorowerzysty” - zgodnego z programem MEN,
- 12/1995 r. – podziękowanie od Komendanta Stołecznego Policji za
przeprowadzenie warsztatów z zakresu prewencji kryminalnej dla specjalistów
zajmujących się zagadnieniami PK i komendantów komisariatów dzielnicowych,
- 01/1993 r. – podziękowanie Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia za współudział i
prowadzenie w 1992 r. warsztatów szkoleniowych z zakresu prewencji kryminalnej
dla komendantów wojewódzkich policji;
- 1983-1985 r. – 2 nagrody Ministra Sprawa Wewnętrznych za wykrycie i
realizację poważnych spraw dot. przestępstw gospodarczych,
- 1988-2000 - r. – 25 – nagród pieniężnych.

Informacje dodatkowe:
- Bardzo dobra obsługa komputera – Windows 98, Pakiet Microsoft Office 2000,
Ulead Photo Explorer 6,0, Corel Photo Paint 9, Adobe Photoshop 5,0, Micrografx
Picture Publisher 8, Netscape 6, Internet Explorer itp.
- Własny komputer stacjonarny, notebook COMPAQ ARMADA E 500, ISDN,
wideotelefon, wideo konferencje, fax.,
- Rosyjski oraz angielski (intensywny kurs języka angielskiego w Berlitz
Scholl) w stopniu podstawowym, umożliwiającym komunikowanie się – zorganizowany
przez holendrów – dla policjantów wyjeżdżających do Holandii),
- Samodzielność w zakresie szkolenia kadry (asertywność, autoprezentacja,
podstawy komunikowania się, prowadzenie spotkań, reakcja na konflikt itp.).
zagadnienia prewencji, w tym, z zakresu szeroko rozumianej prewencji
kryminalnej.

Więcej informacji o mojej osobie zainteresowani mogą znaleźć na stronie
internetowej: www.krzysztof-kisiala.akcja.pl

Pozdrawiam wszystkich zwykłych i normalnych uczestników FORUM GW.
Krzysztof Kisiała "KIS"
Przejrzyj więcej postów z wątku

img
\