przepisy odrębne

Wyświetlono posty wyszukane dla hasła: przepisy odrębne

Temat: funkcjonowanie policji - pytania
6. Do podstawowych zadań Policji należy: 1) ochrona życia i zdrowiaoraz mienia 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi Super gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 9) prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego.
Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Prawo
Art. 94 indeks 3
. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy."


cyt. z kodeksu pracy.

Roszczeń może dochodzić pracownik na drodze prywatnoskargowej
Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Kwestia dalszego postępowania


Dnia 21 cze  o godzinie  17:47, na alt.pl.allegro, Łukasz Ledóchowski
napisał(a):
...
Koszt wysyłki powinien być zawarty w CENIE danego przedmiotu.
Podawałem już ustawową definicję ceny - nie zapozanałeś się z tak
podstawowymi pojęciami jeszcze jako konsument?
Wprost niewiarygodne.
Podam Ci jednak ten konkretny artykuł:

Ustawa o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z dn. 5 lipca 2001 r.)

art. 3.1
1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy
za towar lub usługę; w cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,


i gdzie tu jest powiedziane że cena musi zawierać
koszty transportu do kupującego??
przeciez na allegro masz powiedziane np w aukcji:
"Nabywca pokrywa koszty transportu"
acha... i jako konsument nigdy się nie spotkałeś
z pojęciem "sprzedaży loco magazyn"??

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: niezgodność z opisem, reklamacja a zwrot kosztów przesyłki
Henryk Plumski Plumowski <plumow@gazeta.plnapisał(a):


http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=395


Właśnie to też m.in. czytałem, ale co sądzić tu o takim sformuowaniu:

"... Przepisy, o których piszemy w tej ulotce, w ogóle nie dotyczą inwestycji
kapitałowych, ubezpieczeń, usług bankowych, aukcji internetowych,
nieruchomości.
Te umowy rządzą się odrębnymi przepisami. ..." ?

Wygląda więc, że w nie dotyczy to aukcji internetowych.

Pozdr.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: art 179 PT - odpowiedz do URTIP


trzypiec wrote:
mco@sdas.eu.org wrote:

| hehe, zlej to,,poki co jest TYLKO ustawa a nie ma rozporzadzenia do
| tego..czyli przepis jest martwy, poki co nic sie nie dzieje z tym i
| moze sie opamieaja z tym, bo inaczej mali ISP padna albo pojda w szara
| strefe albo zmienia kwalifikacje sieci np. ze user placi za
| konserwacje sieci a net ma za free

Niestety nie ....
http://www.czempin.net/urtip/


Bez sensu. Nie można przeciez. wskazać osoby "spełniającej wymagania
określone w odrębnych przepisach" skoro nie powstały odrębne przepisy.
A jak wskażę swoją babcię to co ? Też będzie OK ?
W odpowiedzi napisałbym ze chcę zrealizować obowiązek wskazania osoby i
w związku z tym proszę o wskazanie aktu prawnego w którym opisane są
wymagania jakie musi spełnić osoba żeby mogła być "wskazana". Dodałbym
też że wskazałbym siebie ale nie mogę, gdyż mógłbym nieświadomie
naruszyć prawo wskazując osobę nie spełniającą w/w warunków.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Przelew do Niemiec

i jeszcze dwa kwiatki z naszego prawa dewizowego:

art.26 ust.2:
"Bank może zażądać dokumentów potwierdzających
wskazany tytuł, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia nie
przekracza równowartości 10 000 euro"

art.27 ust.2:
"W przypadku gdy przekaz lub rozliczenie jest związane
z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu,
od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane
przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie
przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi, przez
płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o obliczeniu
i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty
podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi
skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął
termin ich płatności."

Pix

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Przelew do Niemiec

i jeszcze dwa kwiatki z naszego prawa dewizowego:

art.26 ust.2:
"Bank może zażądać dokumentów potwierdzających
wskazany tytuł, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia nie
przekracza równowartości 10 000 euro"

art.27 ust.2:
"W przypadku gdy przekaz lub rozliczenie jest związane
z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu,
od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane
przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie
przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi, przez
płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o obliczeniu
i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty
podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi
skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął
termin ich płatności."

Pix

Chodzi mi tylko o zapłatę za kupione na aukcjach internetowych. Jeśli w
przelewach Polska-Niemcy trzeba wyrabiać takie cyrki, to ja chyba po prostu
założę konto w niemieckim DB ;)

Julek

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Przelew do Niemiec
In article <cd6o4p$9v@news.onet.pl, julek@go2.pl says...

i jeszcze dwa kwiatki z naszego prawa dewizowego:

art.26 ust.2:
"Bank może zażądać dokumentów potwierdzających
wskazany tytuł, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia nie
przekracza równowartości 10 000 euro"

art.27 ust.2:
"W przypadku gdy przekaz lub rozliczenie jest związane
z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu,
od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane
przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie
przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi, przez
płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o obliczeniu
i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty
podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi
skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął
termin ich płatności."

Pix

Chodzi mi tylko o zapłatę za kupione na aukcjach internetowych. Jeśli w
przelewach Polska-Niemcy trzeba wyrabiać takie cyrki, to ja chyba po prostu
założę konto w niemieckim DB ;)

Julek

Oh jej.... bez przesadyzmu .... po pierwsze w przelewie napiszasz
"zaplata za aukcje" i nikt sie nie bedzie do tego przyczepiac. PO drugie
art 27 ust 2 dtotyczy sie przelewow NA rachunek NIEREZYDENTA w POLSCE
wec ma sie to nijak do przelewu do Niemiec, po trzecie jakos ten
rachunek w niemieckim DB musisz jakos zasilac :))

AP

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Studia MBA - watpliwosci
3) (4) magister inżynier - nadawany absolwentom magisterskich wyższych
studiów
technicznych z wyj?tkiem architektonicznych, rolniczych oraz tych kierunków
ekonomicznych, które zostan? ustalone przez Radę Główn? Szkolnictwa

Wyższego na podstawie
odrębnych przepisów,

[ciach specjalnie zeby pokazac porownanie]
8) inżynier - nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów

technicznych, rolniczych

oraz tych kierunków ekonomicznych, które zostan? ustalone przez Radę Główn?
Szkolnictwa
Wyższego na podstawie odrębnych przepisów,


na moj rozum pkt 8 dotyczy absolwentow ktorzy ukonczyli studia wyzsze ale
nie obronili pracy magisterskiej czyli cos w rodzaju obecnego prezydenta
:))
zdarzylo mi sie kiedys studiowac rok na AGH i tam obila mi sie o uszy taka
informacja ze po 4 latach studiow  (lub 4,5) ma sie tytul inzyniera a
dopiero po napisaniu pracy magisterskiej i jej pozytywnej obronie ma sie
tytul jak w pkt 3,
sorry ze troszke offtopic :))
Pozdrawiam
Alek
Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Studia MBA - watpliwosci
Alek napisał(a):

8) inżynier - nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów
technicznych, rolniczych
oraz tych kierunków ekonomicznych, które zostan? ustalone przez Radę Główn?
Szkolnictwa
Wyższego na podstawie odrębnych przepisów,

na moj rozum pkt 8 dotyczy absolwentow ktorzy ukonczyli studia wyzsze ale
nie obronili pracy magisterskiej czyli cos w rodzaju obecnego prezydenta
:))
zdarzylo mi sie kiedys studiowac rok na AGH i tam obila mi sie o uszy taka
informacja ze po 4 latach studiow  (lub 4,5) ma sie tytul inzyniera a
dopiero po napisaniu pracy magisterskiej i jej pozytywnej obronie ma sie
tytul jak w pkt 3,


Nope. Inżynier to taki polibudziany odpowiednik licencjata. Żeby dostac
inżyniera też musisz zrobić albo napisac prace dyplomową. No i same studia sa
krótze od magisterskich o 1,5 roku.

Pozdrawiam,

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zakladanie konta w Polsce

Zależy w jakim banku. Niektóre banki nie mają problemu z założeniem
konta na totalnego nierezydenta bez adresu w polsce, na pewno Nordea
Bank.


Nordea ma taki ciekawy punkt w regulaminie, z którego
wynika że kaskę na takie konto przyjmują ale z jej wypłatą
to już nie jest tak prosto:

"W przypadku gdy wpłata na rachunek stanowi dochód lub
przychód nierezydenta, w odniesieniu do którego na podstawie
odrębnych przepisów nierezydent podlega w Polsce obowiązkowi
podatkowemu, dokonanie wypłaty wymaga okazania Bankowi
dokumentu Urzędu Skarbowego, stwierdzającego wykonanie
obowiązku podatkowego w stosunku do kwoty będącej przedmiotem
wpłaty. "

Nie mam pojęcia jak się w praktyce im udowadnia, że np.
dana wpłata nie podlega w Polsce podatkowi i czy wystarczy
tylko właściwy tytuł przelewu przychodzącego czy trzeba cos jeszcze.
A może w ogóle nikt tego nie sprawdza i tak tylko napisali?

Pix

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Inteligo - Ksiegowanie do KPiR


bromden wrote:
Wydaje mi sie, ze prowizje za przelewy itp. to wlasciwie
oplaty za uslugi swiadczone przez bank.  Czy nie powinno to
podlegac podatkowi VAT?
(Domyslam sie, ze moze to byc okreslone odrebnymi przepisami.
Jezeli tak, to prosze o wskazanie, jezeli ktos wie.)


Usługi te sa albo zwolniona z VAT albo 0% - nie pamiętam. Księgujemy je
w faktycznej wysokości

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Obligacje antybelkowe


http://www.rp.pl/gazeta/wydanie_021211/prawo/prawo_a_4.html

Artykuł dosyć długi, ale jeśli ktoś planuje większą inwestycję to
IMHO powinien sobie poczytać.

Pix


Jak juz pisalem w watku ponizej:

IMHO, spojrzenie na dzialalnosc bankow prezentowane w tym artykule jest chyba zbyt
"ograniczone".

W koncu prawo bankowe mowi ze:
"Art. 6. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki
mogą:
8) wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego."

Z kolei "Ustawa o obligacjach" stwierdza:
"Art. 2. Obligacje mogą emitować:
1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną,"

A wiec banki, jako podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza i posiadajace osobowosc
prawna, moga emitowac obligacje.

Pozdrawiam
Pirxx

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: zmiana warty w polskich bankach?


Skoro juz robimy przeglad prasy, to

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_021211/prawo/prawo_a_4.html

polecam szczesliwym nabywcom obligacji PEKAO SA I BZWBK

Adam


Spojrzenie na dzialalnosc bankow prezentowane w tym artykule jest chyba zbyt
"ograniczone".

W koncu prawo bankowe mowi ze:
"Art. 6. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki
mogą:
8) wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego."

Z kolei "Ustawa o obligacjach" stwierdza:
"Art. 2. Obligacje mogą emitować:
1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną,"

A wiec banki, jako podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza i posiadajace osobowosc
prawna, moga emitowac obligacje.

Pozdrawiam
Pirxx

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Czy podpisac -ochrona danych vw


No nie do końca.
Jak się nie podpiszesz, to nie będziesz otrzymywał żadnych reklamówek, ale
nie będziesz brał też udziału w żadnych promocjach itp itd. Po prostu bank
będzie prowadził twoje konto i nic po za tym.
Jak się podpiszesz, to wyrażasz zgodę, żeby bank przekazał twoje dane
firmie, która np. prowadzi promocję czegoś tam dla banku.


Też nie do końca...
Przetwarzanie na potrzeby promocji własnych produktów jest możliwe po
ostatniej nowelizacji przepisów i nie wymaga odrębnej zgody - tak wię ulotki
banku będziesz otrzymywał. Natomaist faktycznie - nie będa mogli przekazywać
tych danych innym firmom (chyba że na mocy odrębnych przepisów)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: e-PKO czyli jak wygrywalem palmtopa


"camomile" <camom@poczta.fmwrote in message| 4. Radzimy uwaznie przejrzec ustawe, zanim padna powazne oskarzenia.
Od
| podatku zwolnione sa nagrody z loterii, nasza promocja jest zas
konkursem.

| pozdrowienia

| Sławomir Mróz
| Wydział Obsługi Klienta
| Oddział Internetowy PKO BP SA
"
więc jeszcze raz zacytowałem:
Art 21. ust 1 pkt 68   (Wolne od podatku dochodowego są:)

68) wartosc wygranych w konkursach i grach organizowanych i
emitowanych
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(oglaszanych) przez srodki masowego przekazu (prasa, radio i
telewizja) oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i
sportu, a
takze nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa - jezeli jednorazowa
wartosc
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tych wygranych i nagrod nie przekracza kwoty trzykrotnosci najnizszego
wynagrodzenia za prace oglaszanego na podstawie odrebnych przepisow,
za
grudzien roku poprzedzajacego rok podatkowy,

Więc teraz to ja już sam nie wiem. Od razu zastrzegam że nie jestem
prawnikiem, ale może ktoś z grupowiczów by mnie oświecił, bo może ja
nie mam
racji, i głupi tkwię w błędzie ?


i ja goraco przylaczam sie do prosby o wyjasnienie

-adrian

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: e-PKO czyli jak wygrywalem palmtopa

Użytkownik camomile <camom@poczta.fmw wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:


Na co otrzymałem następującą odpowiedź

| 4. Radzimy uwaznie przejrzec ustawe, zanim padna powazne oskarzenia. Od
| podatku zwolnione sa nagrody z loterii, nasza promocja jest zas
konkursem.

| Sławomir Mróz
| Wydział Obsługi Klienta
| Oddział Internetowy PKO BP SA
"
więc jeszcze raz zacytowałem:
Art 21. ust 1 pkt 68   (Wolne od podatku dochodowego są:)

68) wartosc wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(oglaszanych) przez srodki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)
oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a
takze nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa - jezeli jednorazowa wartosc
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tych wygranych i nagrod nie przekracza kwoty trzykrotnosci najnizszego
wynagrodzenia za prace oglaszanego na podstawie odrebnych przepisow, za
grudzien roku poprzedzajacego rok podatkowy,

Więc teraz to ja już sam nie wiem. Od razu zastrzegam że nie jestem
prawnikiem,


Moze po prostu chodzi o to, ze PKO BP nie jest srodkiem masowego przekazu,
konkurs nie jest z dziedziny nauki, kultury etc., a takze nie jest to
sprzedaz premiowa.
Z tego by wynikalo, ze palmtop nie lapie sie na zadne zwolnienia i tyle.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Podpis elektroniczny - ponarzekam sobie.
W ustawie o podpisie elektronicznym
"Art.5, pkt 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej."

Czy nasi ustawodawcy zawsze musza pozostawic jakas furtke, aby przepisy nigdy nie byly jadnoznaczne.
Co to ma znaczyc "chyba, ze przepisy odrebne stanowia inaczej". Przekopuj teraz inne przepisy i dowiaduj sie w jakich przypadkach
podpis elektroniczny nie jest rownowazny z podpisem wlasnorecznym :-/

Pzdr

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Podpis elektroniczny - ponarzekam sobie.

W ustawie o podpisie elektronicznym
"Art.5, pkt 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym


podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem
skutków
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy
odrębne
stanowią inaczej."

Czy nasi ustawodawcy zawsze musza pozostawic jakas furtke, aby przepisy


nigdy nie byly jadnoznaczne.

Co to ma znaczyc "chyba, ze przepisy odrebne stanowia inaczej". Przekopuj


teraz inne przepisy i dowiaduj sie w jakich przypadkach


podpis elektroniczny nie jest rownowazny z podpisem wlasnorecznym :-/


Prawnicy muszą z czegoś żyć :-). Ciesz się, że nie mieszkasz w Stanach. Tam
musiałbyś zapoznać się z wszystkimi precedensami :-))).

Pozdrawiam,
BaLab

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Podpis elektroniczny - ponarzekam sobie.


W ustawie o podpisie elektronicznym
"Art.5, pkt 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym


podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem
skutków
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy
odrębne
stanowią inaczej."

Czy nasi ustawodawcy zawsze musza pozostawic jakas furtke, aby przepisy


nigdy nie byly jadnoznaczne.

Co to ma znaczyc "chyba, ze przepisy odrebne stanowia inaczej". Przekopuj


teraz inne przepisy i dowiaduj sie w jakich przypadkach


podpis elektroniczny nie jest rownowazny z podpisem wlasnorecznym :-/
neex


Ze tez wybrales ten fragment ustawy, ktora jest (przynajmniej w intencji)
jasne, zas gwara prawnikow jaka jest wiadomo nie od dzis.
Chodzi o to, ze nie musi byc kazda ustawa zmieniona gdzie mowa jest o
podpisie odrecznym, lecz by mozna było pewne dziedziny wylaczyc spod
działania (malzenstwa, spadki itd.)
Sa fragmenty o wiele bardzej ciekawe, ale tak na prawde trzeba czekac na
nowelizacje i na przepisy wykonawcze by mozna bylo cokolwiek powiedziec.

Vizvary

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: KPWiG - pytanie
Jaka działalność Domu Maklerskiego wymaga zgody KPWiG?

a)zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

b)prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych
służących do ich obsługi

c)nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek celem
realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe

d)udzielanie pożyczek na zakup papierów wartościowych oraz pożyczanie
papierów wartościowych, na podstawie odrębnych przepisów

z gory dziekuje

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: KPWiG - pytanie
Niech ktos odpowie...


Jaka działalność Domu Maklerskiego wymaga zgody KPWiG?

a)zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

b)prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych
służących do ich obsługi

c)nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek celem
realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe

d)udzielanie pożyczek na zakup papierów wartościowych oraz pożyczanie
papierów wartościowych, na podstawie odrębnych przepisów

z gory dziekuje


Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: nadzieja
Dnia 2004-06-04 11:38, Użytkownik nadzieja napisał :


Jestem zrozpaczonym ojcem trójki dzieci i niestac mnie aby zapewnic im


Nieładnie tak grać na ludzkich uczuciach :/
1. Zrezygnuj z neostrady to będziesz miał więcej pieniędzy

2. Bardziej poważnie.
" Art. 87.1. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w
wysokości:
     1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie
odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności
innych niż świadczenia alimentacyjne,"

Art. 91 obniża tą kwotę o 20% ale i tak nawet w tym przypadku nie możesz
dostać mniej niż ok. 540 zł no chyba że pracujesz na 1/27 etatu ale w
takim przypadku pisanie o stałej pracy jest IMHO nieporozumieniem.
Twoje 20 zł woła więc o doniesienie o próbie wyłudzenia.

Pozdrawiam i życzę lepszych pomysłów na zarabianie (może Lotto?)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Warszawa/Programisci/Java/PHP/­Projektant
on Sat, 29 Apr 2006 12:50:48 +0200 sg <al@skynet.org.pl_WITHOUT wrote:

a proszę bardzo, nie wiem czy odwoływanie się tutaj do praktyki jest
sensowne, bo nie można praktyką usprawiedliwiać działania niezgodnego z
prawem. A tajność wynagrodzenia nie ma nic do rzeczy, bo jak się
nieoficjalnie dowiesz od kolegi, że zarabia znacznie więcej niż ty
robiąc to samo to możesz oddać sprawę do sądu, a przed sądem takie
rzeczy jak płace w firmie nie są tajne.

Rozdział IIa

Równe traktowanie w zatrudnieniu

...
a tu masz coś odnośnie płacy

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za
jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

to nie oznacza, że za to samo stanowisko

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga
od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i
doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.


to też nie.
Przeczysz tym cytatom.

dam ci przykład
firma zatrudnia 2 osoby na tym samym stanowisku:
A (5 lat doświadczenia)
B (świeżo po szkole)

zgodnie z tym co mówisz ty - A i B dostaną takie same wynagrodzenia
zgodnie z tym co mówię ja, KP oraz praktyka - różne, bo wartość ich pracy jest
różna

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: wpis do ewidencji działalności gospodarczej - pierwsza nazwa czy Imie i nazwisko ?????
Moje zapytanie było zapytaniem o opinię, spostrzeżenia i uwagi, a nie o "być
albo być" dla mojej firmy. Pytanie brzmiało bowiem

"Czy  to taki standard i obowiązek, czy to kaprys urzędników ????

Poza tym firma już istnieje i  opinie internautów nic tu nie zmienią, ale
tylko pomogą mi zrozumieć sens takiej formy wpisu.

P.S. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie określa tego. Odwołuje
Sie do odrębnych przepisów.

MK.


<tomha@o2.plnapisal(a):
|     A wydawało mi się, że grupy dyskusyjne są po to, aby pewnych rzeczy
| się
| dowiedzieć bez konieczności czytania całego prawa.

Opieranie się w kwestiach prawa (zwłaszcza podatkowego) na opiniach i
tezach, które przeczytasz na grupach dyskusyjnych, to nie jest już
nawet głupota - to samobójstwo.

Także weź tę ustawę, przeczytaj i wszystko zrozumiesz. Albo idź do
licencjonowanego doradcy podatkowego - on Ci doradzi, weźmie a to
pieniądze i (może) odpowiedzialność. ;)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: wpis do ewidencji działalności gospodarczej - pierwsza nazwa czy Imie i nazwisko ?????
<tomha@o2.plnapisal(a):


Moje zapytanie było zapytaniem o opinię, spostrzeżenia i uwagi, a nie o "być
albo być" dla mojej firmy. Pytanie brzmiało bowiem

"Czy  to taki standard i obowiązek, czy to kaprys urzędników ????

Poza tym firma już istnieje i  opinie internautów nic tu nie zmienią, ale
tylko pomogą mi zrozumieć sens takiej formy wpisu.

P.S. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie określa tego. Odwołuje
Sie do odrębnych przepisów.


Przepis jest w KC - firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.
Można do tego dodać jakies określenie. Nie sądzę, aby jakikolwiek
urzędnik kiedykolwiek się obraził, że to określenie wstawiasz przed
lub po. Moim zdaniem panuje tu dowolność. W urzędach gminy/miasta mają
różne fanaberie, może tak mają system informatyczny zbudowany, że
wymaga tej kolejności. Na pewno temat nie jest istotny w obrocie
gospodarczym. Dużo ważniejsze jest posługiwanie się REGONem. ;) O czym
mało kto wie, ale przedsiębiorca ma obowiązek podawać REGON np. we
wszystkich pismach urzędowych.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: LCD - ide do sklepu, na co zwrocic uwage?
Flo pisze:


Zakłada ona, że kupujesz sprzęt pełnowartościowy. Nie ma znaczenia co
dopuszcza gwarant. Sprzęt ma być w 100% sprawny, a że gwarant zapisał w
swoich normach, że dopuszcza i w ramach gwarancji nie uznaje reklamacji
nie ma dla ciebie żadnego znaczenia.


Bzdury Pan pisze. Proponuję przeczytać: "USTAWA dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego."

a w szczególności:

"Art. 4. 3. (...) domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z
umową, (...) gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym
towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar
odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na
składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego
przedstawiciela (przypis cytującego: dotyczy np ISO13406-2)(...)."

Monitory, jak niemal wszystko podlega stosownym normom, np ISO13406-2,
które jasno określają kiedy sprzęt jest pełnowartościowy a kiedy nie.
Widzimisię, że nie ma mieć prawa żadnych wadliwych pikseli, jest wyssane
z palca. Wymiana takiego monitora leży w dobrej woli sprzedawcy, jego
zdolności w uczciwym (nie wciskaniu następnym) zagospodarowaniu monitora
z pikselami, lub zachodzi w innych okoliczności, w tym, wynikających z
odrębnych przepisów.

Powoływanie się na niezgodność towaru z umową, może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku, jeśli sprzedawca zapewnił o ich braku. W innym
wypadku nie ma do tego żadnych podstaw.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Klient prosi o materia³y w wersji otwartej
Hej!

"Myjk" <myj@nospam.op.plnapisał w wiadomości

| Czemuś taki zgryźliwy? Spisujesz umowę do każdej duperelki?
A po co do każdej? Wystarczy jedna odpowiednio skonstruowana.


A zamierzasz w niej zawrzeć prawo grafika do życia? Może klient
też sobie sprawy nie zdaje, iż jest chronione.
Nie istnieje coś takiego, jak uniwersalna "odpowiednio skonstruowana"
umowa.
Co najwyżej zlecenie zawierające termin dostarczenia materiałów, termin
realizacji i okreslenie produktu finalnego wraz z ceną. Ale ono służy
bardziej do udowodnienia klientowi, że uzgodnił tę cenę, a nie inną.
Mało tego - udowodnienia, że coś zamawiał. Natomiast nie ma sensu
wpisywanie ustaleń juz regulowanych odrębnymi przepisami.
| Sam mam Outloka i nie życzę sobie takich postów jak twój.
Ja nie mam żadnego obowiązku dostarczania Ci czegokolwiek. Publikuję za
własne pieniądze, kosztem własnego czasu. Ty się na tym tylko pasiesz.<KB

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: VAT na książki a pośrednik...


Aleksander wrote:
z tego co mi wiadomo to od 1 maja drukarnia za druk ksiazek musi
liczyc 22% Vatu wiec posrednik tez musi ten Vat naliczac, niestety


Dz.U. Nr 54 Poz. 535:

Art. 146.1. W okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej do:
[...]
3. dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do:
a) dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:
-- książek (PKWiU ex 22.11) -- z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu
krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i
telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek -- oznaczonych
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
--  czasopism specjalistycznych,
b) importu:
-- drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), (ex CN 4901), oznaczonych
stosowanymi na podstawie innych przepisów symbolami ISBN,
-- czasopism specjalistycznych [...]

Punkt 4 cytowanego przepisu wyjaśnia również pojęcie 'czasopism
specjalistycznych'.
Czy, do jasnej anielki, nikt już nie czyta przepisów?

g u c i o

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Po co mi Windows98 za 200 zł ???
On Tue, 19 Sep 2000 16:34:53 +0200, "Rav V3k" <rafal1@kr.home.pl
wrote:


Cz.
Znalazłem parę ogłoszeń, że ktoś sprzeda Win98SE za 200 pln oryginalnie zapakowane,
nówka itd. Pomińmy źródło tego oprogramowania :-) Pytanie - czy jeżeli mam takie Win
na komputerze w domu (prowadzę dz.gosp.) to podczas kontroli oprogramowania obejdzie
się bez faktury??? Wystarczy sama licencja?


Jezeli jest to Windows w wersji startup to, jesli nie jestes firma i
odrebnymi przepisami nie jestes zobowiazany do prowadzenia
dokumentacji finansowej, nie musisz nijakich faktur gromadzic ani
nawet brac. Licencja jest licencja - napisali, dystrybutorowi za
pieniadze przekazali, komu i za ile dystrybutor to pusci - nie MS
sprawa, moze za darmo na rogu rozdawac, oni tak czy inaczej swoje
dostac musza. Jesli nie bylo PUBLICZNEGO ogloszenia o uniewaznieniu
blankietow licencyjnych o okreslonych numerach (za takowe uznac mozna
rowniez ogloszenie na stronie www producenta oprogramowania) to
niezaleznie skad pakiet pochodzi - w swietle prawa autorskiego
pozostaje legalny poki legalnosci tej nie podwazy  ustalenie ze
naruszono prawo barzdiej ogolne - prawo karne (artykul o
paserstwie...). Tak wiec jesli pakiet nie jest "cieply" to nie ma
problemu - moze w ramach promocji dodano wersje startup (daje wyzsze
uprawnienia do serwisu) do komputera kupowanego przez zajadlego
linuksiarza? Nie wiem, sprzedajacy niech wytlumaczy.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: vat a issn


google Twoim przyjacielem :)

wiem :))
http://www.ean.pl/pdf/isbnissn.pdf <- zasady umieszczania kodow kreskowych

http://www.bn.org.pl/ISSN.htm <- kto te kody w Polsce nadaje

robin


z tym ze bardziej chodzilo mi o cos takiego
http://mf.gov.pl/dokument.php?dzial=114&id=18956
"Zgodnie z art. 50 ust. 5 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z
późn. zm.) usługi polegające na drukowaniu gazet, magazynów i czasopism
(PKWiU 22.12 i 22.13) - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych
przepisów symbolami ISSN, do dnia 31 grudnia 2003r. podlegają opodatkowaniu
stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%. "

"oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN ?"
jakimi ?
chodzi o wymogi zawarte w tym: http://www.ean.pl/pdf/isbnissn.pdf dokumencie
? tutaj jest głównie o kodach kreskowych a ja chcialbym sie dowiedziec zasad
umieszczania takze o samego numeru ISSN

dzieki

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: VAT na druk


"Norbert Szostak" <norb@poczta.onet.plwrote in message

Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 858.
Jakkolwiek powstało zamieszanie w sprawie książek z ISBN, sprawa gazet jest raczej jednoznaczna. Wycinek z DzU:

1) w art. 50:

a) wust. 5 wpkt 2 wlit. b) kropkę zastępuje się przecinkiem

i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) usług polegających na drukowaniu:

a) książek i broszur (ex PCN 4901) oznaczonych

stosowanymi na podstawie odrębnych

przepisów symbolami ISBN,

b) wydawnictw prasowych (SWW 2711)

oznaczonych stosowanymi na podstawie

odrębnych przepisów symbolami ISSN,

c) czasopism specjalistycznych."...

g u c i o

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: VAT na druk

: No wlasnie - jesli gazeta jest wymieniona na liscie zwolnionych, to OK. A
: jak nie - 22% vat.
: T.

Cytuję jeszcze raz, w nawiasie {...} mój komentarz

b) wydawnictw prasowych (SWW 2711)
oznaczonych stosowanymi na podstawie
odrębnych przepisów symbolami ISSN, {nie ma mowy o jakiejśc liście}

c) czasopism specjalistycznych."... {zapewne tych wymienionych na liście}

K.L.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: ISBN a VAT..?


Po wejściu do UE już nie.


Nie strasz chłopie nie strasz.
Dalej obowiązuje "0" % vatu na książki:

"3. Według jakiej stawki, od dnia 1 maja 2004r., opodatkowana jest sprzedaż
książek?
Stosownie do treści art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie do dnia 31
grudnia 2007r., do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek
(PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym,
regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU
22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie
odrębnych przepisów symbolami ISBN - zastosowanie ma obniżona stawka podatku
od towarów i usług w wysokości 0%."
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=114&id=35492

a na gazety z numerem ISSN jest 7%

Pzdr Arek

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Programowanie a prawo


Krzysztof Biolik wrote:
ale ,abstrachujac od realiow ,zeby uzywac program musze sie zgodszic z
wszystkimi punktami ,jesli tego nie zrobie to nie zainstaluje ,czyli
klikam to 'Agree' i w tym momencie juz jawni i swiadomie lamie e umowe
na ktora sie wlasnie zgodzilem... wiec jest ona w calosci nie wazna. IMO.


Wybacz, ale Twoja logika do mnie nie przemawia :).

Po pierwsze, naruszenie któregoś z punktów umowy nie unieważnia umowy
tylko powoduje konsekwencje przewidziane w umowie oraz odrębnych
przepisach odpowiedniego kodeksu.

Po drugie, który konkretnie punkt umowy łamiesz?

Pozdrawiam,
Jerry

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Programowanie a prawo
 * Fri, 24 Aug 2001 14:10:21 +0200 *
 * Jarek Witkowski <jar@optronik.com.plwrote:

 | ale ,abstrachujac od realiow ,zeby uzywac program musze sie zgodszic z
 | wszystkimi punktami ,jesli tego nie zrobie to nie zainstaluje ,czyli
 | klikam to 'Agree' i w tym momencie juz jawni i swiadomie lamie e umowe
 | na ktora sie wlasnie zgodzilem... wiec jest ona w calosci nie wazna. IMO.
  
  
  Wybacz, ale Twoja logika do mnie nie przemawia :).
Coz..przyzwyczailem sie do tego... :))

  Po pierwsze, naruszenie któregoś z punktów umowy nie unieważnia umowy
  tylko powoduje konsekwencje przewidziane w umowie oraz odrębnych
  przepisach odpowiedniego kodeksu.
  
  Po drugie, który konkretnie punkt umowy łamiesz?
popatrzmy.. pierwsza z brzegu...
---------------------------------------------------------------------------­----
NOTICE TO USER:
THIS IS A CONTRACT. BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

[cut bla bla]

1. Use of the Software.

[cut a),b),c)]

   d.You may not reverse engineer, decompile or disassemble the SOFTWARE.
   e.You may not use, copy, modify, alter, or transfer the SOFTWARE, or any
     copy thereof, in whole or in part, except as expressly provided in this
     Agreement.
---------------------------------------------------------------------------­----
to chyba najistotniejsze.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Kupujcie Maki

Romuald Szcześniak <rome@megapolis.plpisze, co następuje:


Thu, 03 Nov 2005 21:01:35 +0100, *Artur Bartnicki* wrote:

| a to już zależy od tego _co_ zainstalował i jakie miało to skutki dla firmy.

| W praktyce (pomijając przypadki nie pasujące do sytuacji, np.
| długotrwałą absencję) do zwolnienia dyscyplinarnego musiałbyś wykazać
| zagrożenie życia lub zdrowia. Mało prawdopodobne przy użyciu
| oprogramowania w typowej firmie, czego byś z nim nie robił.

chyba, że firma poważnie podchodzi do zagrożenia szpiegostwem przemysłowym.


Cały czas zdajesz się nie rozumieć, że to, czy firma podchodzi
poważnie, niepoważnie czy wcale nie ma tutaj najmniejszego znaczenia.
Firma (wyłączając jakieś instytucje działające na podstawie odrębnych
przepisów, typu banki czy policję) działa w określonym otoczeniu
prawnym, tworzonym przez ustawy i orzecznictwo. Orzecznictwo sądów
pracy jest, póki co, takie, że i dużo konkretniejsze przewinienia niż
zainstalowanie sobie nieautoryzowanego oprogramowania nie zostają
zazwyczaj uznane za wystarczające uzasadnienie zwolnienia w trybie
dyscyplinarnym. End of story.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Kupujcie Maki
Fri, 04 Nov 2005 01:09:21 +0100, *Artur Bartnicki* wrote:


| | a to już zależy od tego _co_ zainstalował i jakie miało to skutki dla firmy.

| W praktyce (pomijając przypadki nie pasujące do sytuacji, np.
| długotrwałą absencję) do zwolnienia dyscyplinarnego musiałbyś wykazać
| zagrożenie życia lub zdrowia. Mało prawdopodobne przy użyciu
| oprogramowania w typowej firmie, czego byś z nim nie robił.

| chyba, że firma poważnie podchodzi do zagrożenia szpiegostwem przemysłowym.

Cały czas zdajesz się nie rozumieć, że to, czy firma podchodzi
poważnie, niepoważnie czy wcale nie ma tutaj najmniejszego znaczenia.
Firma (wyłączając jakieś instytucje działające na podstawie odrębnych
przepisów, typu banki czy policję) działa w określonym otoczeniu
prawnym, tworzonym przez ustawy i orzecznictwo. Orzecznictwo sądów
pracy jest, póki co, takie, że i dużo konkretniejsze przewinienia niż
zainstalowanie sobie nieautoryzowanego oprogramowania nie zostają
zazwyczaj uznane za wystarczające uzasadnienie zwolnienia w trybie
dyscyplinarnym. End of story.


a teraz się zastanów dlaczego taka sprawa zakończy się "ugodą".

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Gwarancja - rękojmia

Chester EM napisał(a) w wiadomości: ...
.

Gwarancja jest umową kupna-sprzedaży? Chyba jednak nie.

Chyba jednak tak.


Ponieważ gwarancja jest regulowana w k.c. odrębnymi przepisami
jest zatem  umową nazwaną czyli umową gwarancyjną a nie umową kupna
sprzedaży.
Ale to tak na marginesie.
Myślę że skoro jesteś "na topie"to mógłbyś ułatwić wielu osobom życie
podając bieżące podstawy prawne dotyczące gwarancji i rękojmi.
                                        Z pozdrowieniami:

rent@kki.net.pl

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Gwarancja - rękojmia

Chester EM napisał(a) w wiadomości: ...
.
Gwarancja jest umową kupna-sprzedaży? Chyba jednak nie.

Chyba jednak tak.

Ponieważ gwarancja jest regulowana w k.c. odrębnymi przepisami
jest zatem  umową nazwaną czyli umową gwarancyjną a nie umową kupna
sprzedaży.


Przyznaję, że wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodziło mi o to, że gwarancja
reguluje warunki sprzedaży a więc np.
Zgodnie z warunkami zawartymi w karcie klient będzie zachowywał się w sposób
określony w karcie i instrukcji obsługi i tak np.:
Nie będzie kąpał się z monitorem w wannie, nie będzie próbował podłączyć
odwrotnie zasilacza w celu zwiększenia prędkości działania drukarki, ale i
nie będzie zrywał plomb gwarancyjnych i dokonywał samowolnych napraw itp.
itd.
Mam na stole Dziennik Ustaw Nr 64 z dnia 14 czerwca 1995, i czekam na
dodatkowe informację (komentarz do rozporządzenia).
Jakieś tam poprawki weszły w styczniu 97, narobiły sporo zamieszania.

Ale to tak na marginesie.
Myślę że skoro jesteś "na topie"to mógłbyś ułatwić wielu osobom życie
podając bieżące podstawy prawne dotyczące gwarancji i rękojmi.
                                       Z pozdrowieniami:

rent@kki.net.pl


Czekam na właściwe źródła :)

Pozdrowienia

    Chester EM

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Gwarancja - rękojmia
Tue, 18 Aug 1998 14:25:01 +0200, "Chester EM"
<ches@nspm.kki.net.pl napisał(-a):

Gwarancja jest umową kupna-sprzedaży? Chyba jednak nie.
Chyba jednak tak.
Ponieważ gwarancja jest regulowana w k.c. odrębnymi przepisami
jest zatem  umową nazwaną czyli umową gwarancyjną a nie umową kupna
sprzedaży.
Przyznaję, że wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodziło mi o to, że gwarancja


O to mi właśnie chodziło. Niepotrzebnie się unosiłeś.
Mam na stole Dziennik Ustaw Nr 64 z dnia 14 czerwca 1995, i czekam na
dodatkowe informację (komentarz do rozporządzenia).
Jakieś tam poprawki weszły w styczniu 97, narobiły sporo zamieszania.

Szukałem (na http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/spis.htm) w Dz.U. z
początków 97, ale nie znalazłem. Poszukam jeszcze w domu w
"papierowym" spisie z całego roku 1997.

-
Jarek Andrzejewski

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Gwarancja - rękojmia
W dniu Tue, 18 Aug 1998 13:34:02 +0200, "rentier" <rent@kki.net.pl
concitato napisał(a):

Ponieważ gwarancja jest regulowana w k.c. odrębnymi przepisami
jest zatem  umową nazwaną czyli umową gwarancyjną a nie umową kupna
sprzedaży.


Gwarancja to raczej dodatkowe zastrzeżenie umowne w umowie sprzedaży.
Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Nieuczciwy sprzedawca - monitor LCD


PaPi wrote:
<ciach omawianych w innym miejscu rzeczy

| Wskaż w takim razie odrębne przepisy nakazujące explicite poinformowanie
| klienta o brzmieniu normy ISO dot. wadliwych pikseli.

Wskazalem akapit z ustawy o sprzedazy detalicznej.
Poczytaj watek.

Pozdrawiam
PaPi


"Inne dane w odrębnych przepisach". Prosiłem o wskazanie konkretnych
uregulowań, że o brzmieniu właśnie normy ISO dot. bad pikseli sprzedawca
MUSI poinformować nabywcę.

Poza tym zdaje się widzę pewną niekonsekwencję: z jednej strony nie
uważasz norm za obowiązujące, z drugiej strony podpierasz się, że
istnieje obowiązek poinformowania o odrębnych przepisach wskazując, że
te same normy nimi są.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Nieuczciwy sprzedawca - monitor LCD


"Inne dane w odrębnych przepisach". Prosiłem o wskazanie konkretnych
uregulowań, że o brzmieniu właśnie normy ISO dot. bad pikseli sprzedawca
MUSI poinformować nabywcę.


Mowa wlasnie o Danych w odrebnych przepisach okreslajacych mozliwosc zakupu
wadliwego produktu.
Jesli sprzedawca poinformuje mnie o pot. mozliwosci zakupu monitora z
uszkodzona matryca, zgodnie z jakastam klasa jaka okreslila norma z roku
2001, automatycznie w MOMENCIE zawarcia umowy wiem o mozliwosci wystapienia
takich wad.
Dlatego nie moge powolac sie na niezgodnosc towaru z umowa bo zostalem
poinformowany przed jej zawarciem.


Poza tym zdaje się widzę pewną niekonsekwencję: z jednej strony nie
uważasz norm za obowiązujące, z drugiej strony podpierasz się, że
istnieje obowiązek poinformowania o odrębnych przepisach wskazując, że
te same normy nimi są.


Ale co tu uwazac. Masz jasno w Konstytucji napisane co jest prawem a co nie.
Gdzie napisalem, ze normy nie sa obowiazujace ?  Sa obowiazujace.  Co
wiecej, do niektorych producenci/uslugodawcy musza sie stosowac. Ale to nie
oznacza, ze normy sa zrodlem prawa.
Tak jak zrodlem prawa nie jest definicja metra czy kalendarz jaki okresla
kiedy nalezy zmienic czas.

Pozdrawiam
PaPi

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Licencja GPL i biblioteka
Turbos10 wieczniezywy napisał(a):

w <news:epks6u$c2i$2@nemesis.news.tpi.pl
Radoslaw Korzeniewski napisał(a):

| Turbos10 wieczniezywy napisał(a):
| "Art. 7.
| A ustawa jak się nazywa (pewnie się wygłupię, ale nie jestem
| prawnikiem i nie znam treści wszystkich ustaw)?

Oj chyba nikt tutaj niejest prawnikiem i w tym jest problem.

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/1999/0999.htm
Pozdrawiam


Czyli jednak mam rację:
- wskazana przez Ciebie ustawa, Art. 7 (i punkt który pominąłeś w swoim
poprzednim poście):
"3. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których
obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów."

Czyli ustawy te (O języku polskim oraz O szczególnych warunkach ...) są
  zgodne. Tylko że licencja nie jest dokumentem wymaganym przez przepisy
prawa i w mojej interpretacji nie musi być w języku polskim.

Teraz szukamy ustawy która nakłada obowiązek dostarczania licencji,
analogicznie jak nakłada obowiązek dostarczania instrukcji.

pozdr

Radek

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zgoda ministerstwa???


Slyszalem kiedys, ze przy zakupie urzadzonek sieciowych,
zawierajacych silne algorytmy szyfracji
oraz do ich uzytku komercyjnego jest wymagana zgoda
z jakiegos tam ministerstwa. Czy to jest prawda?


Nie, to nie jest prawda.

Jedynie administracja publiczna i rządowa,
oraz organizacje (firmy)
przetwarzające informacje stanowiące tajemnicę państwową
W celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym
dostępu do informacji niejawnych,
są zobowiązane stosować wyposażenie i urządzenia
służące ochronie informacji niejawnych,
którym na podstawie odrębnych przepisów przyznano certyfikaty
lub świadectwa kwalifikacyjne.

vide:
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
(Dz. U. Nr 11, poz. 95)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zgoda ministerstwa???

rkcybere wrote:


[ciach]

Jedynie administracja publiczna i rządowa,
oraz organizacje (firmy)
przetwarzające informacje stanowiące tajemnicę państwową
W celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym
dostępu do informacji niejawnych,
są zobowiązane stosować wyposażenie i urządzenia
służące ochronie informacji niejawnych,
którym na podstawie odrębnych przepisów przyznano certyfikaty
lub świadectwa kwalifikacyjne.
vide:
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
(Dz. U. Nr 11, poz. 95)


Jaaaasne...
Dowolny "szary" człowiek może kupić sobie, dowolne urządzenie
kryptograficzne, do użytku domowego bez żadnych papierów... Tak, ale nie w
tym i innych krajach...

JM

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Nowe orzeczenie w UE
TadeuszFantom ośmielił się napisać:


Telefon słuzbowy też w zasadzie powinien słuzyć do rozmów słuzbowych a
jednak nie wolno pracodawcy podsłuchiwać rozmów (po za wyjątkami
uwzglednionymi w odrębnych przepisach).
To samo tyczy się innych środków komunikowania.


Ciekawi mnie pewnien aspekt wiec sie podepne.
Jestem adminem w pewnej organizacji na styku z netem mam urzadzonko umt
i zalozmy ze mam wlaczone logowanie wszystkich pakietow (nie twierdze ze
je przegladam) czy w tym momencie jest to czy tez powinno byc traktowane
jako inwigilowanie pracownikow?

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Nowe orzeczenie w UE


TadeuszFantom ośmielił się napisać:

| Telefon słuzbowy też w zasadzie powinien słuzyć do rozmów słuzbowych a
| jednak nie wolno pracodawcy podsłuchiwać rozmów (po za wyjątkami
| uwzglednionymi w odrębnych przepisach).
| To samo tyczy się innych środków komunikowania.

Ciekawi mnie pewnien aspekt wiec sie podepne.
Jestem adminem w pewnej organizacji na styku z netem mam urzadzonko umt i
zalozmy ze mam wlaczone logowanie wszystkich pakietow (nie twierdze ze je
przegladam) czy w tym momencie jest to czy tez powinno byc traktowane jako
inwigilowanie pracownikow?


Możesz zapisywać czyjeś pakiety, maile i rozmowy telefoniczne.
Możesz analizować ruch.
Nie wolno Ci zapoznać się z ich treścią, chyba że nadrzędne prawo stanowi
inaczej.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Nowe orzeczenie w UE


Jan Werbinski wrote:
| TadeuszFantom ośmielił się napisać:

| Telefon słuzbowy też w zasadzie powinien słuzyć do rozmów słuzbowych a
| jednak nie wolno pracodawcy podsłuchiwać rozmów (po za wyjątkami
| uwzglednionymi w odrębnych przepisach).
| To samo tyczy się innych środków komunikowania.
| Ciekawi mnie pewnien aspekt wiec sie podepne.
| Jestem adminem w pewnej organizacji na styku z netem mam urzadzonko umt i
| zalozmy ze mam wlaczone logowanie wszystkich pakietow (nie twierdze ze je
| przegladam) czy w tym momencie jest to czy tez powinno byc traktowane jako
| inwigilowanie pracownikow?

Możesz zapisywać czyjeś pakiety, maile i rozmowy telefoniczne.
Możesz analizować ruch.
Nie wolno Ci zapoznać się z ich treścią, chyba że nadrzędne prawo stanowi
inaczej.


to i ja sie podepne:)

nadrzedne wobec czego?

i co np. z aneksami do umow pracowniczych, w ktorych jest mowa ze godzisz
sie na takie cos i przyjmujesz do wiadomosci ze przegladaja poczte na
serwerze firmowym oraz ze poczta firmowa tylko do firmowych celow. wtedy
admin przegladajac ja ma czyste rece bo zobowiazales sie ze nie bedzie tam
prywatnych rzeczy w koncu...

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Nowe orzeczenie w UE

| | TadeuszFantom ośmielił się napisać:

| | Telefon słuzbowy też w zasadzie powinien słuzyć do rozmów słuzbowych a
| | jednak nie wolno pracodawcy podsłuchiwać rozmów (po za wyjątkami
| | uwzglednionymi w odrębnych przepisach).
| | To samo tyczy się innych środków komunikowania.
| Ciekawi mnie pewnien aspekt wiec sie podepne.
| Jestem adminem w pewnej organizacji na styku z netem mam urzadzonko umt
i
| zalozmy ze mam wlaczone logowanie wszystkich pakietow (nie twierdze ze
je
| przegladam) czy w tym momencie jest to czy tez powinno byc traktowane
jako
| inwigilowanie pracownikow?

| Możesz zapisywać czyjeś pakiety, maile i rozmowy telefoniczne.
| Możesz analizować ruch.
| Nie wolno Ci zapoznać się z ich treścią, chyba że nadrzędne prawo
stanowi
| inaczej.

to i ja sie podepne:)

nadrzedne wobec czego?

i co np. z aneksami do umow pracowniczych, w ktorych jest mowa ze godzisz
sie na takie cos i przyjmujesz do wiadomosci ze przegladaja poczte na
serwerze firmowym oraz ze poczta firmowa tylko do firmowych celow. wtedy
admin przegladajac ja ma czyste rece bo zobowiazales sie ze nie bedzie tam
prywatnych rzeczy w koncu...

Jest taka możliwość oczywiście o ile aneks zostanie sformułowany w taki
sposób aby nie naruszać ustaw.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Logowanie ludzkich poczynaĂą -Linux


A jeśli ja nie jestem ISP, tylko administratorem sieci w firmie
"nieinformatycznej", która jest jedynie "klientem końcowym" - to też mam
obowiązek prowadzenia logów ?


wszystko zalezy od tego czy jestes "operatorem", a operator to: (za USTAWA z
dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne)

art 2, pkt. 12: operator - przedsiębiorca, uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów
     do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
     Polskiej, prowadzący działalność polegającą na eksploatacji sieci

tyle... jezlie lapiesz sie na operatora to musisz znac ten dokument:
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)  z dnia 24 stycznia 2003 w sprawie
wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. z dnia 7 lutego
2003 r.)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Logowanie ludzkich poczynaĂą -Linux


przemD wrote:
art 2, pkt. 12: operator - przedsiębiorca, uprawniony na
podstawie odrębnych przepisów
     do wykonywania działalności gospodarczej na
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący
działalność polegającą na eksploatacji sieci


Nie, no pracuje na etacie jako administrator - no wiesz 8 godz. i do domu :)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Pare iPodow na sprzedaz

On 2006-02-22, at 18:32, żer wrote:


Piotr Chyliński wrote:
| On 2006-02-21, at 13:11, aldek_wp wrote:
[...]
| Reszta bez zastrzeżeń i jestem za.
#3
Dla spraw związanych z sadem (ich reklamy jaki i wieszanie na nich  
psów)
z napisem [K**** MAĆ] będzie od razu wiadomo o co chodzi i oddaje  
sens :)


wyroznik [⦅] czyli bezmyslnik przed postami wysylanymi pochopnie


#4 posty mądre należy zaznaczać [Dobre] posty głupie  
[wykrzyknik] będzie
łatwo odfiltrowywać :)


klasyfikacje utworzy urzad powolany odrebnymi przepisami, ale z  
siedziba na mysiej 2 w wawie

__

para
AIM: NickPary

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: prawa autorskie

| w umowie o dzieło domaga się cyt:
| Wykonawca zrzeka się praw autorskich do serwisu na rzecz
ZamawiajÂącego."

  im chodzi przede wszystkim o ksiegowsc,
  przy umowach gdzie przedmiotem jest przeniesienie praw
autorskich
  moga sobie wrzucic 50% tego w koszty, a normalnie 20%


Jak juz inni napisali - wazne sa sformulowania umowy, a przede
wszystkim dokladne czytanie tekstu ustawy. Ustawa o podatku
dochodowym od osob fizycznych mowi:
Art.22 ust.9 Koszty uzyskania niektorych przychodow okresla sie w
nastepujacej wysokosci w stosunku do uzyskanego przychodu:
pkt.1) z tytulu przeniesienia _prawa wlasnosci_ (podkr. moje)
projektu wynalazczego, topografii ..... itd -- 50%
pkt.2) z tytulu oplaty licencyjnej za przeniesienie _prawa
stosowania_ (podkr. moje) projektu wynalazczego,
topografii......-- 50%
pkt.3) z tytulu _korzystania przez tworcow_ (podkr. moje) z praw
autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrebnych przepisow lub
_rozporzadzania przez nich_ (podkr. moje) tymi prawami. -- 50%
Tak wiec w ustawie podatkowej nie ma zapisu, ktory by warunkowal
skorzystanie z tej wysokosci kosztow uzyskania od _przeniesienia
praw autorskich_ (podkr. moje) - a to jest wazna roznica.
Ksiegowi powinni lepiej sie przykladac do nauki.
WSm

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Tiret [fr. -> pol.]


Le samedi 19 juin 2004 ŕ 18:53:41, Pan Jabu a écrit :
| Jaki jest polski odpowiednik? Chodzi mi o jednostkę redakcyjną tekstów
| prawnych.
Problem w tym ze "tiret" nie jest jakas "jednostką redakcyjną tekstów
prawnych" tylko myslnikiem...


Nie wiem, jak po francusku, ale po polsku tiret (zgadza się, że znaczenie
podstawowe to po prostu myślnik) może oznaczać jednostkę redakcyjną aktu
prawnego.
Może być tak:

"Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) ...
...
43) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a) ...
b) podatek należny w przypadku:
- ...
- przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na
potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,"

Przepis ten byłby cytowany:
"art. 23 ust. 1 pkt  43 lit. b tiret drugie"

Więc w skrócie - po polsku tiret może oznaczać jednostkę redakcyjną aktu
prawnego zaczynającą się od myślnika.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: sprzeciw pelnej ksiegowosci dla malych dostawcow internetu
W artykule <cvatum$ig@inews.gazeta.plMaciej Bebenek napisał(a):

psobkiew napisał(a):

| Proponuje wykonać jutro trzy rzeczy :
| 1. przeczytać dokładnie ze zrozumieniem art. 55 PT.
| 2. zadzwonić do URTIP do Warszawy i zapytać o art 55. PT .
| 3. Proponuje poczytać http://www.teleprawo.pl/

No to czytamy

Art. 55. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny

przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje
działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

telekomunikacyjnych


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

"odogodnienia towarzyszące - WLAN w kawiarence
świadczenie usług telekomunikacyjnych - dowolna sieć LAN, prowadząca działalność legalnie
[..]

Stąd 99 % sieci o zasięgu osiedlowym i zbliżone _NIE_MAJĄ_OBOWIĄZKU_
stosować sie do tego zapisu. Czyli pogląd krążący tu i ówdzie, że sieć
na 40 osób musi prowadzić pełną księgowość jest z założenia błędny.
Jeżeli natomiast ktoś zmonopolizował całkiem duże miasto.... I podłącza
każdego, kto sie zgłosi... Nie ma przebacz ;-(


Przeczytaj jeszcze raz i jeszcze raz a potem jeszcze jeden raz, może zobaczysz
to co inni juz zobaczyli.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Przydomowa oczyszczalnia sciekow - przepisy
Witam,


Czy wielkosc dzialki ma
cos wspolnego z mozliwoscia postawienia na niej takiej oczyszczalni?


Nie jezeli zostana zachowane odleglosci wynikajace z odrebnych przepisow.


Jaka powinna byc wysokosc wod
gruntowych abym mogla taka oczyszczalnie postawic?


cyt. Rozp. Min. Środ.:
"
Ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą podpowierzchniowych
urządzeń infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowiącego własność
odprowadzającego, jeżeli
[...]
najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem
urządzenia rozsączającego.
"
Realnie patrzac, bezpieczna odlegloscia poziomu wody gruntowej od poziomu
terenu dla oczyszczalni z drenazem powinna wynosic min. 2 m (przy
sprzyjajacych innych warunkach uda sie uniknac kopca filtracyjnego i
przepompowni).


I w ogole jak moge to sprawdzic?


Popytaj sasiadow, zajrzyj w pobliskie studnie kopane, zlec wykonanie
odwiertu.
Pamietaj, ze poziom wody jest zmienny w ciagu roku.


Czy jest cos takiego jak mapa geologiczna danego terenu?


Jezeli jest to nalezy sprawdzic kiedy byla ostatnio aktualizowana. Na
lubelszczyznie sa rejony, w ktorych w ciagu kilku lat poziom wod wzrosl o
kilka metrow.
__________
Pozdrawiam
grzegorz wisowski
www.hydrosystem.lublin.pl

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: poszukuję architekta


Ja tez nie wiem. Dla nich jest najwazniejszy jest stol w kuchni. Mimo
kilkunastokrotnego
powtarzania, ze nie ma zadnego salonu ani zadnej kuchni, tylko 4 gole
sciany.


A to ma być jakiego rodzaju budynek? Mieszkalny jednorodzinny? Bo jesli tak
to przeczytaj: Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690  a zwłaszcza:
§ 45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być
zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów
przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, a odpowiednio do
ich przeznaczenia - także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w
wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

§ 47. Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione
odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych,
jeżeli one występują.

§ 49. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki,
jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje
(urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur,
umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do
ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych,
użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim.

I inne.

Budynek bez tych spraw można zaprojektować ale nie dostaniesz pozwolenia na
budowę. Chyba że będzie to dom letniskowy (jesli masz na to dowzizt lub
wypis z planu)

pozdrawiam

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Problem prawny szamba (dot. instalatorów).


Jakub Świderski wrote:
Dostałem pismo z urzędu gminy wzywające do uregulowania obowiązku
wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. (dz. u. 1996 n132 poz. 622) art.5 p.1


Masz starą wersję ustawy. W 2003r stan był taki:

Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w
przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych,


Przyłącze takie było by dość kosztowne (ok 100m robót ziemnych w tym
przyłączenie się do studzienki znajdującej się w jezdni)


To masz uzasadnienie - budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie
nieuzasadniona.

 Czy gmina może wymagać odemnie wykonania takiego


przyłącza, jeżeli posiadam szambo (zaznaczone na planach) i regularnie
dokonuje wywozów (posiadam rachunki)?


Jak widać, może. Jednak nie bardzo wiadomo co gmina miałaby zrobić,
jeżeli nie podporządkujesz się jej wymaganiom.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zgłoszenie budowy płotu
w tymże 30-tym artykule ust. 1a mówi się, zę do zgłoszenia należy dołączyć
odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia wymagane odrębnymi
przepisami ( np o ochronie dóbr kultury itp..). W strefie ochrony
konserwatorskiej bedzie to wła nie uzgodnienie z WOSOZ. Jednak w tym
przypadku nie ty jeste  stroną tylko urząd i to on występuje o uzgodnienie
do Konserwatora, co uważam zresztą za delikatnie mówiąc upierdliwe
rozwiązanie...ale życzę cierpliwo ci:)

Użytkownik "Adam Witczak" <archimp@architecton.com.plnapisał w
wiadomości | 30 dni
| Prawo Budowlane, art 30 ust 2

Czyli konserwatorzy i inni od których urząd chce opinie nic tu nie
zmieniają?


Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zgłoszenie budowy płotu

Użytkownik "Adam Witczak" <archimp@architecton.com.plnapisał w
wiadomości


w tymże 30-tym artykule ust. 1a mówi się, zę do zgłoszenia należy dołączyć
odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia wymagane odrębnymi
przepisami ( np o ochronie dóbr kultury itp..). W strefie ochrony
konserwatorskiej bedzie to wła nie uzgodnienie z WOSOZ. Jednak w tym
przypadku nie ty jeste  stroną tylko urząd i to on występuje o uzgodnienie
do Konserwatora,


Wszystko jasne - tylko czy to zmienia mi terminy czy nie?

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: budowa - odleglosc od sasiada
 23 lutego 2006, Przemysław w <dtkp9a$2l@news.onet.plnapisał(a):


Skoro sąsiad ma budynek 0.5 m od granicy to (wg nowego prawa b.) można
wybudować podobnych rozmiarow budynek w takiej samej odleglosci od jego
granicy.


do półtora metra i bez okien, więc w tym przypadku nie można.

§ 12 Warunków technicznych:
"3. Sytuowanie ściany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt
2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką
budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:
1)      wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo
2)      nie jest możliwe zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1
pkt 2, ze względu na rozmiary działki.

4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
1)      w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze
ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o
pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się
sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w
takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej,"

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: budowa - odleglosc od sasiada
PiotrB. napisał(a):
  4. Jeżeli na sąsiedniej działce:


1)      w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze
ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o
pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się
sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w
takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej,"


A co w sytuacji gdy na dzialce obok w odleglosci 1m jest sciana z oknami?
Czy wtedy nie moge sie na 1.5-3m przysunac sciana bez otworow?

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Energetyka i spadki napięcia w domku -czy dasię z tym coś zrobić?
Zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 grudnia 2000 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeń w obrocie energią elektryczną, (Dz. U. Nr 1, poz. 7) za
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w
odrębnych przepisach, odbiorcy na jego wniosek przysługuje bonifikata i
upusty, w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wniosek odbiorcy
przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od
dnia jego złożenia. Wielkość bonifikaty określa § 44 ust 2 i 3 . Poczytaj i
pisz pismo .

pzdr
Pawel

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Energetyka i spadki napięcia w domku -czy dasię z tym coś zrobić?
Dzięki kolego biorę sie do czytania a następnie do pisania.

Autorus


Zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 grudnia 2000 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeń w obrocie energią elektryczną, (Dz. U. Nr 1, poz. 7) za
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w
odrębnych przepisach, odbiorcy na jego wniosek przysługuje bonifikata i
upusty, w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wniosek odbiorcy
przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od
dnia jego złożenia. Wielkość bonifikaty określa § 44 ust 2 i 3 . Poczytaj i
pisz pismo .

pzdr
Pawel


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zainwestowanie sąsiedniej działki


| Mam upatrzoną działkę budowlaną do kupienia. Na sąsiedniej działce stoi
| dom. Ściana garażu tego domu jest w odległości 2,5 m od granicy "mojej"
| działki. Czy taka odległość ściany garażu ma wpływ na usytuowanie domu na
| "mojej" działce?
| Wojtek

Nie ma.


Hmmm....
"4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę
tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy,
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,"

pozdrawiam

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zainwestowanie sąsiedniej działki


| Mam upatrzoną działkę budowlaną do kupienia. Na sąsiedniej działce stoi
| dom. Ściana garażu tego domu jest w odległości 2,5 m od granicy "mojej"
| działki. Czy taka odległość ściany garażu ma wpływ na usytuowanie domu na
| "mojej" działce?
| Wojtek

| Nie ma.

Hmmm....
"4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę
tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy,
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,"

pozdrawiam


Dziekuję za szybką odpowiedź, choć te "odrębne przepisy" mnie nieco niepokoją.

Wojtek

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Zainwestowanie sąsiedniej działki

Hmmm....
"4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na
budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku
bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej
granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,"


Potwierdzam, mam podobną sytuację i geodeta ( po mojemu fachowiec z
wieloletnią praktyką ) powiedział mi że "skoro sąsiad postawiła budynek 1,5m
od mojej granicy to ja bez jego zgody moge dostawić się do granicy też na
1,5 metra" A jeżeli chcę budować się w granicy to musze mieć jego zgodę, ale
tu uwaga. Jeżeli masz zatarg z sąsiadem to możesz mieć kłopot z konserwacją
takiej ściany pobudowanej w granicy. Chodzi o to, że aby taką ścianę
tynkować, malować, ocieplać musisz wejść na teren sąsiada, a on wcale nie
musi Cię tam wpuścić. Dlatego ja bez pozwoleń sąsiada i przyszłej jego
"łachy"  dostawiam się na 1,5m i mam stanowisko sąsiada w "głębokim
poważaniu" :)
powodzenia
Rober
Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Przydomowe oczyszczalnie sciekow


Tekst jednolity z 4 lutego 1999 (Dz.U. z dnia 25 lutego 1999r.):

§ 26. 2.
[...] działka, [...] może być wykorzystana pod zabudowę budynkami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości
korzystania z indywidualnego ujęcia wody, urządzenia do oczyszczania
ścieków w sposób określony w odrębnych przepisach lub szczelnego
_____________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
zbiornika do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych, jeżeli
ich ilość nie przekracza 2 m3 na dobę. Jeżeli ilość nieczystości
ciekłych odprowadzanych do zbiornika przekracza 2 m3 na dobę, niezbędna
jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora
sanitarnego.

Ciekawe co tam jest w tych "odrębnych przepisach"? Poza tym, nie wiem
czy "zbiornika" może tu oznaczać również oczyszczalnię.


Oczyszczalnie oznaczaja "urzadzenia do oczyszczania sciekow". Z tego co
mi wiadomo polskie "odrebne przepisy" nie istnieja (co zreszta jest
przyczyna dosc rozbieznych interpretacji przez urzednikow). Swego czasu
MOSZNiL rozprowadzalo szwedzkie wytyczne dotyczace przydomowych
oczyszczalni...

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: kłody pod nogi

Hej, pisze żeby się pożalić ...

Robią mi problemy z wydaniem pozwolenia bo w projekcie mam sciane
parteru w przepisowej odległości 3 m od granicy sąsiada, jednakże w
ścianie szczytowej chciałem mieć okna więc powstała loggia tak że okna
sa w odległości 4m ( czyli moim zdaniem zgodnie z przepisami )


§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie
wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy
z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m &#8211; w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m &#8211; w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych tub
drzwiowych w stronę tej granicy.
2. Odległość od granicy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się w poziomie
od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub
w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej
krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.

Moim zdaniem dyskusyjne jest to stanowisko urzędu. Każdy budynek może przecież
mieć urozmaiconą bryłe, a nie być sześcianem. Ściana, w której będzie okno w
loggi, będzie w odległości 4m od granicy. Ta ściana jest w innej płaszczyźnie,
niż ta druga ściana bez otworów okiennych. Czyli odległość mierzona od
zewnętrznej krawędzi otworu okiennego u Ciebie będzie OK.

Pozdrawiam
e-kran

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: studnia - formalności


Michal Jankowski wrote:
Ale:

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
1) korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,

  MJ


Zgadza sie, ale korzystanie to nie to samo co kopanie dziury. Możesz
wykopać/wywiercić sobie dziurę jeśli pójdziesz zgodnie z prawem
geologiczno górniczym i będziesz miał legalną dziurę a np wydział wodny
w Twoim powiecie Ci zabroni korzystać z tej wody z jakiegoś powodu (np
sanepid, gospodarka zasobami wodnymi ...)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: studnia - formalności


RobertR wrote:
Michal Jankowski wrote:

| Ale:

| Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
| 1) korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,

|   MJ

Zgadza sie, ale korzystanie to nie to samo co kopanie dziury. Możesz
wykopać/wywiercić sobie dziurę jeśli pójdziesz zgodnie z prawem
geologiczno górniczym i będziesz miał legalną dziurę a np wydział wodny
w Twoim powiecie Ci zabroni korzystać z tej wody z jakiegoś powodu (np
sanepid, gospodarka zasobami wodnymi ...)


Zapomniałem dodać że jeśli studnia jest płytsza niż X metrów i pobierasz
mniej niż Y wody to wtedy wystarczy zgłoszenie do wydziału wodnego i nie
moga zabronić. Ale żeby stwierdzić ile ma metrów i ile będziesz pobierał
wody musisz mieć zrobione badania powykonawcze przez kogoś uprawnionego.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: co mam zabrać jeszcze z sobą?


Bo ja musiałem najpierw wystąpić o zmianę warunków zabudowy, a później jak
pozwolili to o zmianę pozwolenia na budowę. Cały proces trwa już od
sierpnia :) i jeszce nie mam zgody :)


niepotrzebnie czekasz :-), na jakiej podstawie starostwo wymaga od ciebie
tych dokumentów do budowy oczyszczalni, oczyszczalnia nie potrzebuje
pozwolenia na budowę, nie trzeba też do jej wykonania ubiegać się o WZ,
pozwolenie na budowę domu, które otrzymałeś "POZWALA CI" a nie "NAKAZUJE"
wykonania wszystkiego co jest w nim zawarte, więc budujesz dom, garaż, płot
czy co tam chcesz jeszcze (co masz w pozwoleniu), a szamba nie wykonujesz,
natomiast budowa oczyszczalni to odrębna inwestycja, wymagająca jedynie
zgłoszenia i odpowiednich dokumentów: wypełnione zgłoszenie, oświadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane , projekt
(moze być narysowany odręcznie, ja narysowałem na mapce), ewentualnie inne
dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, ja dołączyłem jeszcze folder
producenta z opisem oczyszczalni, gdzie były podane różne normy i
certyfikaty jakie spełnia.
i wszystko :-)

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Rozbudowa domu sasiada - niezgodnie z WZ.
Dnia 04-05-2008 o 18:15:01 luki <bejlumpWYTNI@poczta.onet.pl 
napisał(a):


| nie
Z jakich przepisow to wynika? Przeczytalem "Warunki techniczne, ktorym  
musza..." i wg mnie wprost stamtad nie mozna tego wywnioskowac.


"§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych  
nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od  
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1)      4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub  
drzwiowymi w stronę tej granicy,"

Piotr

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: budowa domu - waska dzialka


Dzialka ma szerokosc 9m dlugosc 33m. Po jednej stronie jest ciag segmentow
sciany bez okien wiec mozna sie dolaczyc. Tylko pytanie czy postawie taki
segment na 9m szerkosci lub jezeli znajoma zdecyduje sie na dom
wolnostojacy
to na mniejszej.


§ 12. 4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów
okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak
usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów
okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do
istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Wykorzystaj ten przepis i zbuduj szereg jeżeli nie zależy ci aż tak bardzo
na wolnostojącym. Pod warunkiem jednak, że tamten szereg na pewno stoi
bezpośrednio przy granicy działki - jeszcze raz to powtówrzę, jeżeli
poważnie myślisz o kupnie tej działki idź do architekta co ci bedzie robił
projekt zagospodarowania terenu

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Oczyszczalnia ekologiczna
Witam,


Dobra - no to ciągnąc temat - czy nowe zmiany w prawie unieważniają
pomysły
miasta, iż nie zezwalają na budowę oczyszczalni na działkach mniejszych
niż
ileś tam metrów kw (bodajże 1200)?


Prawo budowlane obecne i po 11.07.2003 nie uzaleznia mozliwosci budowy
oczyszczalni od powierzchni dzialki. Jezeli uda sie odpowiedniej wielkosci
oczyszczalnie (zaleznej od ilosci sciekow oraz warunkow gruntowo-wodnych)
wrysowac w dzialke zachowujac wymagane odrebnymi przepisami odleglosci to
urzad nie moze odmowic wydania pozwolenia.

Inaczej mowiac jezeli urzad wyraza zgode na szambo (czyli nie ma i nie
bedzie w najblizszym czasie kanalizacji zbiorczej) to nie moze odmowic
wydania pozwolenia na oczyszczalnie jezeli zostala ona zaprojektowana
zgodnie z przepisami (a przepisach nie ma mowy o min. powierzchni dzialki).
__________
Pozdrawiam
grzegorz wisowski
Kre larz 1.31: www.wizart.cad.pl

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: scalanie dzialek


dzialki? Przedmowca pisze, ze w miejscu literki R domku nie postawie. W
urzedzie mi nic takiego nie mowili, powtarzali jak zakleci, ze trzeba
wystapic z wnioskiem o warunki zabudowy i wtedy sie dopiero okaze. A co


Bo urzędnicy boją się bardzo wydawać jakiekolwiek opinie "z marszu" bo
trzeba przeanalizować zwykle kilka przepisów. Moja rada - wystąp o warunki
zabudowy (to prawie nic nie kosztuje - tyle co mapki) oraz o "wydanie opinii
o zgodności projektu podziału działki  z  przepisami odrębnymi" i wówczas
się dowiesz czy sąsiad będzie w stanie podzielić swoją działkę a Ty odkupić
fragment pod drogę.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: wysokość piwnicy
McBeth napisał(a):


A czy potrafi wskazać te przepisy ?


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

(http://je.pl/rcsp)

Rozdział 5 - Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

§ 72. 1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy
odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia,
nie określają innych wymagań:

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia   -    2,2m

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: nowe prawo budowlane


czy ktos moze wyjasnic, zacytowac to nowe PB w kwestii uprawnienia a PIIB


PB Art. 12
7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3
lit. a), oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.

pzdr,
Michał

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: nowe prawo budowlane


7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3
lit. a), oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.


Mysle ze teraz nastepnym krokiem "właściwej Izby Samorządu Zawodowego" będzie
ustalenie minimalnych cen i wrzucanie z Izby tych to tego nie przestrzegają ...

Michael

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: NIP na fakturze

a po co kazdemu Polakowi wreczono (chyba trzy lata temu) ksiazeczke


rejestr uslug medycznych (czyli RUM)?


Pozdrawiam - Joanna


Nie każdemu, nie każdemu.:-) Czy nie jest czasem tak, że wartość tych
książeczek można wrazić w kilokaloriach?;-)


    Dziękuję za informację - ale dalej czegoś nie rozumiem - po huk


wszystkim pełnoletnim Polakom nadawano NIP'y??

    marcin


huk= (...) służy do komunikacji podmiotów z organami służb
podatkowych(...)
cyt"osoby fizyczne,osoby prawne, jedn.organiz,nie mające osob.prawnej oraz
zakłady osób prawnych, które na podst.odrębnych przepisów są podatnikami,
podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numeryidentyfikacji
podatkowej zwane dalej  NIP" ufff ;-))))
tomek

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: instalacja elektryczna

Ben napisał(a) w wiadomości: ...


Ale w tej samej ustawie jest powiedziane, ze Minister Gospodarki wyda
szczegolowe warunki przylaczenia podmiotow do sieci. Niestety nie wiem czy
juz to sie ukazalo. W poprzednich warunkach z 64r. obowiazujacych do polowy
ubieglego roku ZE mial obowiazek odbierac rowniez instalacje wewnetrzna. I
podejrzewam ze to sie nie zmieni w nowych przepisach.
Pozdrawiam
Ben


Witam.
W ramach kontynuacji tego tematu mogę powiedzieć że w Dz.U.Nr 135 z 1998r
pozycja 881 znajduje się rozporządzenie ministra gospodarki z dnia
21.10.1998
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci
elektroenergetycznej. Nie doczytałem się w nim żadnych informacji na temat
odbioru instalacji wewnętrznej przez ZE. Jednak w rozdziale 4 § 22 jest
napisane:
"Odbiorca energii elektrycznej jest obowiązany do:
1)...........
2)utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie
  technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach
3)...........
4)...........
5)powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom
  posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
........"
Ale czy to oznacza , że powinien nastąpić odbiór instalacji wewnętrznej
przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ?

Z pozdrowieniami Siemasz.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Ściana nośna w bloku - zmiany


| Chciałbym wyciąć otwór w ścianie nośnej w mieszkaniu.
| W jakiej ustawie mogę poczytać czy są potrzebne jakieś oficjalne
pozwolenia
| architektoniczno-budowlane?

Wymagane jest pozwolenie na budowe.
Prawo budowlane znajdziesz tutaj:
http://www.budownictwo.abc.pl/


Dzieki.
1. Na razie ustaliłem, że taka jak napisałeś, musze mieć pozwolenie na
budowe.

2. Nie bardzo tylko jeszcze mogę znależć jakie inne "pozwolenia wymagane
odrębnymi przepisami" bede musial dolaczyc. Brakuje mi jakiegos
potwierdzenia "konstruktora" z obliczeniami i projektem wycinanego otworu.

3. Czy dobrze rozumiem, ze jezeli w ciagu 30 dni wlasciwy organ (kto nim
jest) nie wniesie sprzeciwu, to bede mogl przystapic do robot?

4. No i najwazniejszy problem, czy majac wszystkie kompletne dokumenty
"wlasciwy organ" moze wydac decyzje
odmowna bo bedzie mial taki kaprys?

Pzdr
Karol

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Ściana nośna w bloku - zmiany


2. Nie bardzo tylko jeszcze mogę znależć jakie inne "pozwolenia wymagane
odrębnymi przepisami" bede musial dolaczyc. Brakuje mi jakiegos
potwierdzenia "konstruktora" z obliczeniami i projektem wycinanego otworu.

3. Czy dobrze rozumiem, ze jezeli w ciagu 30 dni wlasciwy organ (kto nim
jest) nie wniesie sprzeciwu, to bede mogl przystapic do robot?


Nie .
Ten przepis dotyczy robot wykonywanych na podstawie zgloszenia /nie
wymagajacych pozwolenia/
Do robot mozesz przystapic po uzyskaniu pozwolenia na
budowe.


4. No i najwazniejszy problem, czy majac wszystkie kompletne dokumenty
"wlasciwy organ" moze wydac decyzje
odmowna bo bedzie mial taki kaprys?


Jesli masz wszystkie kompletne dokumenty
nie mozesz spotkac sie z odmowa .
Musisz miec kompletny projekt budowlany i posiadac wymagane opinie i
uzgodnienia.

Pozdrawiam
Waldek

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Motor do wagonu rowerowego


"Jedi" <alanec@gmail.comwrote in message
| Czy można przewieść pociągiem w wagonie rowerowym motor? Jeśli nie to
jak można go przewieźć?


Ostatnio widziałem w Jeleniej Górze jak facet ze skuterem wsiadał do
'przedziału dla podróżnych z większym bagażem ręcznyn' EN71. Pewnie kwestia
dogadania się z obsługą..

A swoją drogą to może być zabronione odrębnymi przepisami (jak jest np. z
przewożeniem benzyny i materiałów łatwopalnych?)

pozdrawiam
P

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: SOK-zajście


Bruno26 <b@astercity.netwrote:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub
wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu
ustalenia ich tożsamości,


Wniosek - dopóki nie ma podejrzenia NIE MA PRAWA legitymoiwania.


2) zatrzymywania w celu niezwłocznego doprowadzania do najbliższej jednostki
Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia
dalszych czynności wyjaśniających, wykraczających poza uprawnienia straży
ochrony kolei,


j.w.


3) nakładania grzywien, w formie mandatu karnego, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,


Których nie ma.


4. Funkcjonariusz straży ochrony kolei może stosować środki przymusu
bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań
określonych w ust. 1.


Czyli wobec osób PODEJRZANYCH.

Jak widać NIE MA SOK prawa legitymowac kogo chce.

Przejrzyj więcej postów z wątkuTemat: Oszczepem w poci±g


Ja nie kwestionuje podstaw prawnych SOK do dzialania. Kwestionuje
zasadnosc
karania za czyn, ktory od 1 maja 2004 nie jest juz zabroniony. Zapis art.
76
ust. 2 jest jednoznaczny - rozporzadzenie MTiGM z dnia 14 marca 2001
w sprawie przepisow porzadkowych obowiazujacych na obszarze kolejowym,
w pociagach i innych kolejowych pojazdach szynowych, ktore zostalo wydane
na podstawie art. 48 ust. 6 przestalo obowiazywac z dniem "uzyskania przez
Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej".

Do czasu wykonania delegacji zapisanej w art. 59 ust. 8 obecnej ustawy,
na obszarze kolejowym obowiazuja takie same przepisy jak w innych
miejscach
publicznych.


Zgadza się ale w ustawie do której odnosi sie ten artykuł czyli ustawie z
dnia 27 czerwca 1997 nie ma art. 48 ust. 6 jak to pan cytuje. Pozatym w
starej ustawie kwestie karania mandatami reguluje art. 49 ust. 2 pkt. 3
"nakładania grzywien, w formie mandatu karnego, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach", a o tym artykule art. 76 nowej ustawy nie wspomina.
Tak więc biorąc pod uwagę art. 71 nowej ustawy wynika że dopóki "minister
właściwy" nie wyda nowego rozporządzenia stare zachowuje moc prawną.

Przejrzyj więcej postów z wątkuStrona 1 z 4 • Znaleziono 272 wypowiedzi • 1, 2, 3, 4

img
\